Digitalizace negativ¨ a diapositiv¨ – digitalizujeme na Vámi po×adovanou výstupní(tiskovou) velikost finálního obrázku. Scanujeme na Nikon Coolscan 5000